Szkoła Policealna dla Dorosłych WZDZ (kierunek: technik usług kosmetycznych – sem.I lub III), Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych WZDZ w Gorzowie Wlkp.,(sem. I, III, V i VI) zaprasza do podjęcia nauki lub jej kontynuacji po przerwie od m-ca września roku szkolnym 2015/2016. W tym roku szkolnym dla każdego słuchacza, który podejmie naukę w naszej szkole oferujemy promocyjny bon na atrakcyjne kursy i szkolenia organizowane w WZDZ.

Więcej informacji tutaj.