Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”

„Przepis na sukces na rynku pracy!”

Projekt realizowany w okresie od maja 2013 r. do kwietnia 2015 r.
przez Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.
w partnerstwie z Zespołem Szkół Gastronomicznych w Gorzowie Wlkp.,
dla którego organem prowadzącym jest Miasto Gorzów Wlkp.

 

Celem projektu jest: podniesienie poziomu i jakości kształcenia w Zespole Szkół Gastronomicznych w Gorzowie Wlkp. w województwie lubuskim, prowadzącego kształcenie zawodowe, poprzez udział 264 uczniów/ic (148 kobiet, 116 mężczyzn) w Programie Rozwojowym szkoły do kwietnia 2015 r.


W ramach projektu oferujemy bezpłatne:

 1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (Dysleksja, Dysortografia, Język polski, Matematyka, Język angielski, Język niemiecki),
 2. Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe (Koło naukowe EKO, Młodzieżowe MINI przedsiębiorstwo),
 3. Doradztwo i opieka pedagogiczno-psychologiczna,
 4. Doradztwo edukacyjno-zawodowe
 5. Szkolenia zawodowe (Barman, Barista, Sommelier, Kreatywny Kucharz, SAVOIR VIVRE),
 6. Staże w przedsiębiorstwach:
 • Kucharz – Hotel Sheraton w Poznaniu,
 • Kelner – Hotel Sheraton w Krakowie,
 • Hotelarz – Hotel Sandra SPA w Karpaczu.

Ponadto wszyscy uczestnicy otrzymają:

 1. Materiały piśmiennicze,  tj. teczkę, notes, długopis,
 2. Materiały szkoleniowe, tj. podręczniki, repetytorium, słowniki*,
 3. Materiały na zajęcia praktyczne w ramach szkoleń zawodowych*,
 4. Poczęstunek, tj. napoje, posiłek itp.,
 5. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas udziału w stażu*,
 6. Zakwaterowanie, wyżywienie i przejazd w ramach staży wyjazdowych*.

* dotyczy wybranych form wsparcia

Dokumenty  do pobrania:

 

Biuro projektu:
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Gorzowie Wlkp.
ul. Sikorskiego 95

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego