Działanie 2.5. Promocja przedsiębiorczości

W ramach Projektu pt. „Wspieranie przedsiębiorczości lokalnej gwarancją rozwoju regionalnego” WZDZ w Gorzowie Wlkp. zaprasza na bezpłatne szkolenia mieszkańców powiatów: gorzowskiego, słubickiego, sulęcińskiego, międzyrzeckiego oraz strzelecko-drezdeneckiego.

Do udziału w Projekcie zapraszamy osoby:

– fizyczne, nie zarejestrowane jako bezrobotne
– odchodzące z rolnictwa
– zagrożone utratą zatrudnienia
– młodzież do 25 roku życia
– zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą, z wyłączeniem osób, które były właścicielami przedsiębiorstwa i prowadziły działalność gospodarczą po dniu 1 stycznia 2004r.

Oferujemy:
– udział w bezpłatnym szkoleniu, przygotowującym do prowadzenia własnej działalności gospodarczej
– jednorazową dotację inwestycyjną na rozwój działalności gospodarczej
w wysokości max 20 000 PLN będącej pokryciem 75% wydatków inwestycyjnych
– wsparcie pomostowe przez 6 miesięcy w formie comiesięcznych dotacji
w wysokości 700 zł (warunkowo do 12 m-cy), przeznaczoną na opłacanie składek
na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne.

Projekt współfinansowany ze środków EuropejskiegoFunduszu Społecznego w ramach działania 2.5″Promocja Przedsiębiorczości” ZPORR