logo-projektu-male

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.

zaprasza do udziału w projekcie

„Z POWER’em na rynku pracy”

współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
„Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”.

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01 stycznia 2017 r. – 31 grudnia 2017 r.

CELEM PROJEKTU jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET*).

DLA KOGO?

 GRUPA DOCELOWA PROJEKTU:

 • 40 osób (25 kobiet, 15 mężczyzn),
 • zamieszkujących województwo lubuskie,
 • biernych zawodowo,
 • w tym z niepełnosprawnościami,
 • w wieku 15-29 lat,
 • nie uczestniczących w kształceniu i szkoleniu – młodzież NEET*,
 • na każdym poziomie wykształcenia.

*Definicja NEET w odniesieniu do projektu:

NEET to osoba w wieku 1529 lat, która spełnia łącznie trzy warunki, czyli:

 • nie pracuje (osoba bierna zawodowo),
 • nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
 • nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy).

NA CO?

ZAKRES WSPARCIA DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA PROJEKTU:

 1. Indywidualny Plan Działania – 5 godz./1 os.
 • w tym: diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego każdego uczestnika projektu
 1. Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy – 12 godz./ 1 grupę (4 grupy po 10 osób)
 • w tym: sporządzanie profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych, nauka poruszania się po rynku pracy, rozmowy z pracodawcą itp.
 1. Bon szkoleniowy na wybrane szkolenie
 • w tym: stypendium szkoleniowe 6,64 zł netto/1 godz. uczestnictwa w szkoleniu, badania lekarskie, zwrot kosztów za dojazdy na szkolenie, zwrot kosztów za opiekę nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną.
 1. 3-miesięczny staż u pracodawcy
 • w tym: stypendium stażowe 1.200,00 zł netto x 3 miesiące, zwrot kosztów za dojazdy na staż.

 

PO WIĘCEJ INFORMACJI SKONTAKTUJ SIĘ Z BIUREM PROJEKTU:

WZDZ w Gorzowie Wlkp.

ul. Sikorskiego 95, 66-400 Gorzów Wlkp.

pokój nr 22

telefon: 95 720 73 25 wew. 126 lub 510 134 411

e-mail: zdz.biurowe@zdz.gorzow.pl

OGŁOSZENIE NR 1/2017

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż dla grupy I wyznaczony został termin warsztatów aktywnego poszukiwania pracy na 05/06.07.2017

OGŁOSZENIE NR 2/2017

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż dla grupy II wyznaczony został termin warsztatów aktywnego poszukiwania pracy na 13/14.07.2017

OGŁOSZENIE NR 3/2017

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż dla grupy I wyznaczony został termin warsztatów aktywnego poszukiwania pracy na 02/03.08.2017

OGŁOSZENIE NR 4/2017

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż dla grupy I wyznaczony został termin warsztatów aktywnego poszukiwania pracy na 23/24.08.2017

OGŁOSZENIE NR 5/2017

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu w celu realizacji szkoleń w ramach bonów szkoleniowych.

OGŁOSZENIE NR 6/2017

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż od 01.08.2017 roku dostępny jest dla Państwa pośrednik pracy. W celu otrzymania kontaktu do pośrednika lub w celu umówienia spotkania prosimy o kontakt z Biurem projektu.

OGŁOSZENIE NR 07/2018

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż dla grupy V  wyznaczony został termin warsztatów aktywnego poszukiwania pracy na 15/16.01.2018

 

Dokumenty  do pobrania:

[button link=”http://zdz.gorzow.pl/?wpdmdl=3272″ icon=”download”]Komplet dokumentów rekrutacyjnych 1.2.2 ZPNRP[/button] [button link=”http://zdz.gorzow.pl/?wpdmdl=3950″ icon=”download”]Harmonogram doradztwa zawodowego w ramach projektu  „Z POWER’em na rynku pracy”[/button] [button link=”http://zdz.gorzow.pl/?wpdmdl=4281″ icon=”download”]Harmonogram indywidualnego doradztwa zawodowego na 2018 r. w ramach projektu  „Z POWER’em na rynku pracy”[/button]
Wartość projektu: 579.862,50 zł
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 550.869,37 zł