logo-jpg

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. oraz
Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji Łukasz Dymek

z przyjemnością informują o rozpoczęciu rekrutacji do projektu:
„Nowe kwalifikacje – większe możliwości”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”.

DLA KOGO?
Projekt skierowany jest do:
– osób w wieku od 15 do 29 lat, w tym osoby niepełnosprawne,
– osób zamieszkujących na obszarze woj. lubuskiego,
– osób należących do grupy NEET tj. łącznie spełniające następujące warunki: nie pracują (bierne zawodowo, nie zarejestrowane w urzędzie pracy), nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym i nie szkolą się (nie brały udziału w tej formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni).

NA CO?
W ramach projektu uczestnik bezpłatnie skorzysta z:
1. indywidualnego doradztwa zawodowego: opracowanie Indywidualnego Planu Działania,
2. szkolenia zawodowego poświadczonego certyfikatem: uczestnikowi zapewnia się stypendium szkoleniowe, catering i zwrot kosztów dojazdu,
3. trzy miesięcznego, płatnego stażu zawodowego,
4. indywidualnych spotkań z pośrednikiem pracy: przygotowanie listu motywacyjnego i życiorysu zawodowego, przygotowania do rozmowy z pracodawcą, udostępnienia pracodawcom oferty uczestnika. Każdemu uczestnikowi przedstawione zostaną min. 3 oferty pracy oraz przeprowadzony zostanie wspólny proces aplikacji.

ZADBAJ O SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ I ZGŁOŚ SIĘ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE !!!

PO WIĘCEJ INFORMACJI SKONTAKTUJ SIĘ Z BIUREM PROJEKTU:
Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji Łukasz Dymek,
ul. Pocztowa 3/15, 66-400 Gorzów Wielkopolski,
tel. 510 298 825, e-mail: m.domin@biuroprojektu.eu

[button link=”http://zdz.gorzow.pl/?wpdmdl=2937″ icon=”download”]Ulotka[/button] [button link=”http://zdz.gorzow.pl/?wpdmdl=2970″ icon=”download”]Formularz[/button] [button link=”http://zdz.gorzow.pl/?wpdmdl=2973″ icon=”download”]Regulamin rekrutacji[/button] [button link=”http://zdz.gorzow.pl/?wpdmdl=2976″ icon=”download”]Regulamin uczestnictwa[/button] [button link=”http://zdz.gorzow.pl/?wpdmdl=2978″ icon=”download”]Ośwadczenie o pełni zdolności do czynności prawnych[/button] [button link=”http://zdz.gorzow.pl/?wpdmdl=2980″ icon=”download”]Ośwadczenie o posiadanym statusie na rynku pracy[/button] [button link=”http://zdz.gorzow.pl/?wpdmdl=2982″ icon=”download”]Ośwadczenie potwierdzające spełnianie kryteriów grupy docelowej[/button] [button link=”http://zdz.gorzow.pl/?wpdmdl=2984″ icon=”download”]Ośwadczenie uczestnika projektu – przetwarzanie danych[/button]