UWAGA!!!

Zakończono II etap rekrutacji w ramach działania 6.3 Wsparcie dla samozatrudnienia, projekt pt. „Moja firma – mój sukces”. Wyniki rekrutacji oraz listy rankingowe do pobrania w zakładce dotyczącej projektu. tutaj