Cel szkolenia:

Nabycie praktycznych umiejętności oraz niezbędnej wiedzy na temat organizacji pracy administracyjno-biurowej.

W programie między innymi:

  • obsługa komputera z wykorzystaniem programu Windows, pakiet Office, telefon, fax, ksero,
  • organizacja pracy biurowej, zadania sekretariatu, organizacja obiegu dokumentów, przyjmowanie korespondencji, ewidencjonowanie, archiwizacja dokumentów,  rachunki, klasyfikacja dokumentów i systemy przechowywania akt, techniki sporządzania różnych dokumentów biurowych,
  • przepływ informacji w zarządzaniu biurem,
  • wybrane zagadnienia z marketingu,
  • zasady efektywnej komunikacji.

Liczba godzin: 50

Kurs kończy się egzaminem sprawdzającym nabyte umiejętności oraz wydaniem zaświadczenia potwierdzającego ukończenie kursu.

Masz pytania? Kliknij tutaj

Formularz kontaktowy

 

Weryfikacja antyspamowa

 

Zapisz się na kurs - wypełnij poniższy formularz

 

Weryfikacja