Z przyjemnością zawiadamiamy, że przy WZDZ zostało powołane Regionalne Centrum Walidacji Egzaminowania i Certyfikacji.