WOJEWÓDZKI ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W GORZOWIE WLKP. ZAPRASZA DO BEZPŁATNEGO UDZIAŁU W PROJEKCIE „POSTAW NA SIEBIE!” nr  RPLB.06.02.00-08-0006/18

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.03.2019 r. – 31.05.2020 r.

CELEM PROJEKTU JEST podniesienie kompetencji i/lub kwalifikacji zawodowych przez 40 os (24K,16M) biernych zawodowo, w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, w wieku 30 lat i więcej.

KRYTERIA JAKIE MUSISZ SPEŁNIAĆ BY ZOSTAĆ ZAKWALIFIKOWANYM:

  • wiek 30 lat i więcej,
  • brak zatrudnienia (bierność zawodowa),
  • zamieszkanie na terenie woj. lubuskiego,
  • niskie kwalifikacje,
  • bycie osobą w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (kobieta, osoba z niepełnosprawnościami, osoba w wieku powyżej 50 roku życia, osoba z niskimi kwalifikacjami).

OFEROWANE WSPARCIE:

  • indywidualne doradztwo zawodowe,
  • poradnictwo zawodowe,
  • szkolenia zawodowe,
  • staże zawodowe,
  • pośrednictwo pracy.

ZA UDZIAŁ W SZKOLENIACH I STAŻACH ZAWODOWYCH WYPŁACANE JEST STYPENDIUM !

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:

Biuro projektu:

ul. Sikorskiego 95, 66-400 Gorzów Wlkp.

tel: 95 720 73 25, 510-134-411

e-mail:   wzdzbwe@zdz.gorzow.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020.


Ogłoszenie Nr.1

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż rozpoczęliśmy rekrutację do projektu. Poniżej załączamy komplet dokumentów rekrutacyjnych.

W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu:

Tel. 95 720 73 25, 510 134 411, mail: wzdzbwe@zdz.gorzow.pl

Biuro Projektu mieści się w siedzibie Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. ul. Sikorskiego 95, 66-400 Gorzów Wlkp., pok. nr 22 (II piętro).


Ogłoszenie Nr 2:

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w związku ze zmianą okresu realizacji projektu, aktualizacji uległ regulamin konkursu. Poniżej zamieszczamy aktualną wersję.

W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu:

Tel. 95 720 73 25, 510 134 411, mail: wzdzbwe@zdz.gorzow.pl

Biuro Projektu mieści się w siedzibie Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. ul. Sikorskiego 95, 66-400 Gorzów Wlkp., pok. nr 22 (II piętro).

Ogłoszenie Nr 3:

Szanowni Uczestnicy,

osoby, które do dnia dzisiejszego ukończyły indywidualne doradztwo zawodowe, zapraszamy do udziału w Warsztatach aktywnego poszukiwania pracy. Więcej szczegółów poniżej. O terminie będziecie Państwo powiadomieni również telefonicznie.

Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy

Termin: 21/22.11.2019 r.

Godzina: 09.00 – 14.15

Miejsce: Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. ul. Sikorskiego 95, 66-400 Gorzów Wlkp.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu.

Pozdrawiamy,
Zespół Projektowy

Ogłoszenie Nr 4:

Szanowni Uczestnicy,

Informujemy, iż od 27 listopada 2019 r. rozpoczynamy realizację szkolenia „Pracownik administracyjno – biurowy z elementami obsługi komputera”.

W załączeniu przesyłamy harmonogram realizacji kursu. Wszystkie zajęcia odbywać się będą w siedzibie Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. ul. Sikorskiego 95.

Pozdrawiamy,

Zespół Projektowy

Ogłoszenie Nr 5

Szanowni Uczestnicy,
Informujemy o terminie Warsztatów aktywnego poszukiwania pracy.

Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
Termin: 16/17.01.2020 r.
Godzina: 09.00 – 14.15

Miejsce: Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. ul. Sikorskiego 95, 66-400 Gorzów Wlkp.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu.

Pozdrawiamy,
Zespół Projektowy


Ogłoszenie Nr 6

Szanowni Uczestnicy Projektu,

Osoby biorące udział w szkoleniu Spawanie metodą MAG, informujemy, iż zajęcia ruszają od 20.01.2020 r. Poniżej zamieszczamy harmonogram szkolenia.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu.

Pozdrawiamy,
Zespół Projektowy

Ogłoszenie Nr 7

Szanowni Uczestnicy,
osoby, które do dnia dzisiejszego ukończyły indywidualne doradztwo zawodowe, zapraszamy do udziału w Warsztatach aktywnego poszukiwania pracy. Więcej szczegółów poniżej. O terminie będziecie Państwo powiadomieni również telefonicznie.

Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy

Termin: 04/05.02.2020 r.
Godzina: 09.00 – 14.15

Miejsce: Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. ul. Sikorskiego 95, 66-400 Gorzów Wlkp.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu.

OGŁOSZENIE NR 8

Szanowni Uczestnicy,
Informujemy, iż od 20 stycznia 2020 r. rozpoczynamy realizację szkolenia „Spawanie metodą MAG”.

Poniżej przesyłamy harmonogram realizacji kursu.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu,
Zespół projektowy

OGŁOSZENIE NR 9

W związku z sytuacją epidemiologiczną spowodowaną przez wirus SARS-Cov-2 Wojewódzki Zakład Doskonalenia

Zawodowego w Gorzowie Wlkp. będzie świadczył pracę w godz. 8:00-12:00 do dnia 11.04.2020r.

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego z Biurem Projektu: tel. 510 – 134 – 411.

OGŁOSZENIE NR 10

W związku z trwającą dalej trudną sytuacją epidemiologiczną spowodowaną przez wirus SARS-Cov-2 Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. świadczy pracę w ograniczonym czasie. W razie potrzeby osobistego kontaktu z Biurem Projektu, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu ustalenia terminu.

Biuro Projektu:  tel. 510 – 134 – 411.


OGŁOSZENIE NR 11

Szanowni Uczestnicy,
Informujemy, iż od 07 lutego 2020 r. rozpoczynamy realizację szkolenia „Pracownik administracyjno biurowy z elementami obsługi komputera”.

Poniżej załączamy harmonogram realizacji kursu.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu,
Zespół projektowy

Ogłoszenie Nr 12

Szanowni Uczestnicy,
Informujemy o terminie Warsztatów aktywnego poszukiwania pracy.

Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
Termin: 27/28.08.2020 r.
Godzina: 09.00 – 14.15

Miejsce: Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. ul. Sikorskiego 95, 66-400 Gorzów Wlkp.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu.

Pozdrawiamy,
Zespół Projektowy

OGŁOSZENIE NR 13

Szanowni Uczestnicy,
Informujemy, iż od 08 września 2020 r. rozpoczynamy realizację szkolenia „Technolog robót wykończeniowych z uprawnieniami energetycznymi”.

Poniżej załączamy harmonogram realizacji kursu:

W razie pytań zapraszamy do kontaktu,
Zespół projektowy

Ogłoszenie Nr 14

Szanowni Uczestnicy,
Informujemy o terminie Warsztatów aktywnego poszukiwania pracy.

Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
Termin: 09/10.09.2020 r.
Godzina: 09.00 – 14.15

Miejsce: Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. ul. Sikorskiego 95, 66-400 Gorzów Wlkp.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu.

Pozdrawiamy,
Zespół Projektowy

OGŁOSZENIE NR 15

Szanowni Uczestnicy,
Informujemy, iż od 14 września 2020 r. rozpoczynamy realizację szkolenia „Florysta z obsługą kasy fiskalnej”.

Poniżej załączamy harmonogram realizacji kursu:

W razie pytań zapraszamy do kontaktu,
Zespół projektowy

Ogłoszenie Nr 16

Szanowni Uczestnicy,
Informujemy o terminie Warsztatów aktywnego poszukiwania pracy.

Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
Termin: 24/25.10.2020 r.
Godzina: 09.00 – 14.15

Miejsce: Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. ul. Sikorskiego 95, 66-400 Gorzów Wlkp.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu.

Pozdrawiamy,
Zespół Projektowy

OGŁOSZENIE NR 17

Szanowni Uczestnicy,
Informujemy, iż od 26 listopada 2020 r. rozpoczynamy realizację szkolenia „Spawanie metodą MAG 135”.

Poniżej załączamy harmonogram realizacji kursu:

W razie pytań zapraszamy do kontaktu,
Zespół projektowy