Wojewódzki Zakład Doskonalenia w Gorzowie Wlkp. zaprasza do udziału w projekcie  pt.

Sam kreuję swoją przyszłość

 Projekt umożliwia pozyskanie bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Uczestnikami projektu mogą być osoby zamieszkujące na terenie województwa lubuskiego, które zostały zwolnione przez pracodawcę z przyczyn nie dotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu oraz osoby, które są zagrożone zwolnieniem z pracy ze względu na procesy modernizacji lub restrukturyzacji.

Uczestnikami projektu mogą być przede wszystkim obecni lub byli pracownicy niżej wymienionych przedsiębiorstw po spełnieniu ww. warunków:

– Thyssen Krupp Presta Steer Tec Poland sp. z o.o.,
– Christianapo sp. z o.o.,
– Fabryka Mebli Tapicerowanych,
– Werth-Holz S.A.,
– Kurt Royce-Lloyd Loom Company sp. z o.o.,
– SE Bordnetze Polska sp. z o.o.,
– „Kagos” sp. z o.o.,
– Vetoquinol Biowet sp. z o.o.,
– SPARTHERM POLSKA,
– Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe POM Strzelce Krajeńskie Spółka z o.o.,
– Wytwórnia Opakowań „BUD-OPAK” Spółka Jawna,
– MEPROZET w Starym Kurowie,
– ENEA S.A.,
– „RUCH” S.A.,
– Poczta Polska Spółka Akcyjna.
W ramach projektu oferujemy:

– poradnictwo psychologiczne i zawodowe,

– szkolenie z zakresu przedsiębiorczości,

– doradztwo przed i po założeniu działalności gospodarczej

– bezzwrotną dotację na założenie firmy w wysokości max 40 000,00 zł

– wsparcie pomostowe na prowadzenie działalności gospodarczej (ZUS, US i inne)

– w ramach zajęć zapewniamy materiały szkoleniowe, poczęstunek, ubezpieczenie NNW, zwrot kosztów dojazdu, zwrot kosztów za opiekę nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną


Rekrutacja do projektu została zakończona!

Dokumenty do pobrania:

Biuro Projektu:

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.

Sikorskiego 95 , 66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 95 722 83 70; kom. 510 134 303

www.zdz.gorzow.pl      e-mail: projekty@zdz.gorzow.pl

W przypadku pytań, prosimy o kontakt z panią Wandą Zarakowską, tel. 95 722 83 70; 510 134 303, email: wzdzwz@zdz.gorzow.pl


„Człowiek – najlepsza inwestycja”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego