WZDZ w Gorzowie Wlkp. informuje, że nie współpracuje z firmami komercyjnymi sprzedającymi jakiekolwiek wydawnictwa książkowe lub płytowe poświęcone tematyce dotacji.

W związku z nasileniem się działań firm, których przedstawiciele dzwonią do przedsiębiorców z ofertami odpłatnej sprzedaży książek oraz płyty mających rzekomo łatwo i szybko doprowadzić do zdobycia dotacji unijnych, powołując się przy tym na współpracę z WZDZ albo podszywając się pod pracowników WZDZ, stanowczo oświadczamy, że nigdy nie współpracowaliśmy i nie współpracujemy z takimi firmami. Powoływanie się tych firm na współpracę, czy podszywanie się pod pracowników WZDZ jest bezprawne.

Jednocześnie wyjaśniamy, że wszelkie informacje dotyczące możliwości uzyskania wsparcia na rozwój działalności z dotacji unijnych można otrzymać BEZPŁATNIE w WZDZ w Gorzowie Wlkp. oraz na stronie internetowej WZDZ www.zdz.gorzow.pl, a także pod numerem telefonów: 95 722 83 70.