Ogłaszamy nabór na kurs Opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Strzelcach Krajeńskich.

W programie:

  • Rola i zadania opiekuna osób, formy opieki i pomocy ludziom starszym, sylwetka zawodowa opiekuna,
  • postawa wobec uczuć i sposobu zachowania pielęgnowanej osoby,
  • choroby wieku podeszłego , obserwacja chorego , pomiar parametrów,
  • pielęgnacja chorych w podeszłym wieku,
  • profilaktyka odleżyn oraz skutków długotrwałego unieruchomienia,
  • opieka nad umierającym i towarzyszenie śmierci,
  • pierwsza pomoc w geriatrii,
  • wybrane zagadnienia farmakoterapii,
  • zasady żywienia ludzi chorych , starszych i niepełnosprawnych.

Program szkolenia może ulec modyfikacji w zależności od potrzeb kursantów.

Łączna liczba godzin 60

Po zakończeniu szkolenia absolwent otrzymuje zaświadczenie na wzorze MEN oraz certyfikat.

Informacje i zapisy w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Strzelcach Krajeńskich ul. Słowackiego 15g, tel. 510-134-349. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.