Ogłaszamy nabór na kurs Operatora żurawia przeładunkowego HDS w Myśliborzu.

Celem kursu jest przygotowanie do egzaminu przed Komisją powołana przez Urząd Dozoru Technicznego oraz uzyskanie stosownych uprawnień.

Zapisy w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Myśliborzu przy ul. Spokojnej 22, tel. 95-747-45-13 lub e mail okz.mysliborz@neostrada.pl