Cel szkolenia: przygotowanie kandydatów do wykonywania  zawodu operatora zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych, narzędzi udarowych ręcznych, przecinarek do nawierzchni dróg – uzyskanie dożywotnich uprawnień państwowych IMBiGS.

Start 04.09.2015 r., godz. 16:00

Informacje: WZDZ Gorzów Wlkp. – Ośrodek Kształcenia Zawodowego Tel. 95 722 40 06