Ogłaszamy nabór na kurs Obsługi wózka jezdniowego kończącego się egzaminem przed Komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego w Gorzowie Wlkp. oraz wydaniem stosownych uprawnień.

Zapraszamy do zapisów w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp., ul. Sikorskiego 95, pod nr tel. 95-722-40-06, lub tutajWózek