Zapraszamy do zapisów na kurs Operator podestów ruchomych HDS.
W programie:
1. Wiadomości ogólne
2. Budowa części mechanicznej podestu ruchomego
3. Budowa części elektrycznej. Zasilanie, napęd i sterowanie
4. Budowa części pneumatycznej lub hydraulicznej
5. Aparaty i urządzenia bezpieczeństwa
6. Obsługa i konserwacja
7. Wiadomości o dozorze technicznym
8. Bezpieczeństwo i higiena pracy
9. Zajęcia praktyczne
Kurs kończy się egzaminem przed Komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego.

Zapisy przez formularz na stronie możliwe pod tym adresem.

Dodatkowych informacji udzielają specjaliści ds. szkoleń pod nr tel. 95 722 40 06.

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego
ul. Sikorskiego 95, pok. nr 3
66-400 Gorzów Wlkp.