Zapraszamy na bezpłatne szkolenie pt. „Ochrona danych osobowych w praktyce”. Z kontroli przeprowadzanych przez GIODO wynika, iż niemal 80% przedsiębiorców nie stosuje lub nienależycie stosuje przepisy ustawy. Celem szkolenia jest zatem przekazanie uczestnikom w sposób usystematyzowany zakresu obowiązków spoczywających na przedsiębiorcach, pracodawcach oraz na samych pracownikach w zakresie ochrony danych osobowych.

Zapraszamy do rejestracji na szkolenie na stronie internetowej Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości: zapisz się tutaj.

W razie pytań, prosimy o kontakt do pani Izabelli Maruszczak, tel.: (91) 312 92 22, e-mail: i.maruszczak@pfp.com.pl

Szczegółowe informacje o szkoleniu – pobierz stąd.