NazwaNapełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych
Liczba godzin20 (teoria 14, praktyka 6)
Do kogo skierowanyukończone 21 lat, wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe, stan zdrowia umożliwiający wykonywanie prac ładunkowych poświadczony przez lekarza specjalistę medycyny przemysłowej, co najmniej miesięczna praktyka przy wykonywaniu czynności ładunkowych przy zbiornikach transportowych i wykazanie się praktyczną umiejętnością prawidłowego wykonywania tych czynności pod nadzorem personelu z uprawnieniami,
w przypadku kierowców samochodowych cystern – odpowiednia kategoria prawa jazdy i uprawnienia ADR
Zakres tematyczny1. Zagadnienia podstawowe. Ogólne wiadomości o właściwościach materiału według ADR
2. Informacje szczegółowe o towarach niebezpiecznych przewożonych w zbiornikach transportowych – cysternach
3. Dozór techniczny nad zbiornikami transportowymi
4. Konstrukcja zbiorników transportowych
5. Konstrukcja i wymagania dotyczące osprzętu zbiorników transportowych
6. Opis i oznakowanie zbiorników transportowych
7. Napełnianie lub/i opróżnianie zbiorników transportowych
8. Ogólne zalecenia bhp i ppoż., ochrona środowiska i udzielanie pierwszej pomocy
Cel kursuzapoznanie osób zajmujących się wykonywaniem czynności ładunkowych przy zbiornikach (cysternach) transportowych, w szkoleniu okresowym (co 2 lata) lub przystępujących do tej pracy (po odbyciu co najmniej miesięcznej praktyki przy pracy pod nadzorem), z podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi i praktycznymi w zakresie bezpiecznej i prawidłowej technologicznie eksploatacji osprzętu i samych zbiorników i przygotowanie do egzaminu – sprawdzenia kwalifikacji w okręgowych inspektorach TDT, dla uzyskania odpowiednich zaświadczeń.
Masz pytania? Kliknij tutaj

Formularz kontaktowy

 

Weryfikacja antyspamowa

 

Zapisz się na kurs - wypełnij poniższy formularz

 

Weryfikacja