Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”

„Młodzi na start”

Projekt realizowany w okresie od  01 listopada  2013 r. do 31 października 2014 r.
przez Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.

 

Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia 40 osób bezrobotnych (21 kobiet, 19 mężczyzn) do 30 roku życia z powiatu gorzowskiego (m. Gorzów Wlkp., gmina Deszczno, gmina Bogdaniec, gmina Kłodawa, m. Kostrzyn nad Odrą, gmina Santok, gmina Lubiszyn, gmina Witnica) w województwie lubuskim poprzez zdobycie nowych kwalifikacji na szkoleniach oraz doświadczenia zawodowego na stażach do października 2014 roku.

W ramach projektu oferujemy:

1.    Poradnictwo  zawodowe

Identyfikację potrzeb i wyznaczanie Indywidualnych Planów Działań dla każdego uczestnika projektu (10 godz./1 os.)

2.    Szkolenia zawodowe ze stypendium

•    Ekologiczny pracownik biurowy –150 godz.
•    Archiwista – 150 godz.
•    Spawanie metodami MIG/MAG – 220 godz.
•    Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC  –  220 godz.

3.    Płatne staże zawodowe – 3 miesiące

4.    Pośrednictwo pracy

Uczestnicy biorący udział w projekcie otrzymają:

•    materiały szkoleniowe
•    materiały dydaktyczne
•    poczęstunek
•    zwrot kosztów za dojazdy do miejsca realizacji zajęć
•    zwrot kosztów za opiekę nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
•    stypendium szkoleniowe
•    stypendium stażowe

Osoba zależna – osoba wymagająca ze względu na stan zdrowia lub wiek stałej opieki, połączona więzami rodzinnymi lub powinowactwem lub wspólnym gospodarstwem domowym z osobą objętą działaniami w ramach projektu.

Dokumenty do pobrania :

Rekrutacja do projektu została zakończona.

Biuro projektu:
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.
ul. Sikorskiego 95
66-400 Gorzów Wlkp.
tel./fax (95) 720 73 25,  (95) 722 40 06 wew. 110
Pokój nr 26, II-piętro
Osoba do kontaktu: Iwona Czechowicz

 

Człowiek – najlepsza inwestycja
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego