Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, iż w dniu 30 kwietnia 2021 r., Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. podpisał umowę z Organizacją Pracodawców Ziemi Lubuskiej, w ramach których realizować będzie projekt „Lubuski Bon Wsparcia Przedsiębiorców”.

Dzięki otrzymanemu wsparciu, w budynku należącym do WDZD przeprowadzona zostanie modernizacja polegająca na zainstalowaniu systemu klimatyzacji oraz remoncie schodów.

Koszty Operacji kwalifikujące się do objęcia wsparciem wynoszą: 164 520,00 zł.

Czas trwania Operacji: do 30.09.2021 r.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.