Wymagania stawiane uczestnikom – wykształcenie minimum średnie.

Zakres tematyczny szkolenia:

  • organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży,
  • planowanie i organizacja zajęć w placówce,
  • obowiązki wychowawcy grupy,
  • wychowanie fizyczne i sport w placówce wypoczynku,
  • turystyka i krajoznawstwo,
  • zajęcia kulturalno-oświatowe i praktyczno-techniczne,
  • prace społecznie użyteczne,
  • bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników.

Program kursu opracowany wg załącznika do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 lutego 1997 w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz.U.z 1997r.nr.18 poz. 102).

Liczba godzin 36

Celem kursu jest przygotowanie kadry pedagogicznej do pracy w charakterze wychowawcy w placówkach wypoczynku  oraz uzyskanie potwierdzenia  w postaci zaświadczenia o ukończeniu kursu.

[button link=”http://zdz.gorzow.pl/?wpdmdl=3516″ icon=”download”]Szczegóły kursu pedagogicznego dla wychowawców [/button]

Masz pytania? Kliknij tutaj

Formularz kontaktowy

 

Weryfikacja antyspamowa

 

Zapisz się na kurs - wypełnij poniższy formularz

 

Weryfikacja