Wymagania stawiane kandydatom: ukończone 18 lat, brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu.

Zakres tematyczny:

  • Wiadomości o dozorze technicznym,
  • Budowa części mechanicznej,
  • Budowa części elektrycznej (zasilanie, napęd, sterowanie),
  • Aparaty i urządzenia bezpieczeństwa,
  • Budowa części pneumatycznej lub hydraulicznej,
  • Obsługa układnic magazynowych,
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy,
  • Zajęcia praktyczne.

Liczba godzin: 30

Celem kursu jest nabycie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu obsługi układnic magazynowych oraz przygotowanie do egzaminu przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego i wydanie uprawnień.

Masz pytania? Kliknij tutaj

Formularz kontaktowy

 

Weryfikacja antyspamowa

 

Zapisz się na kurs - wypełnij poniższy formularz

 

Weryfikacja