Wymagania stawiane kandydatom: wykształcenie minimum podstawowe, brak przeciwwskazań lekarskich do wykonywania zawodu.

Zakres tematyczny:

  • ogólne wiadomości o dźwignicach,
  • wiadomości o dozorze technicznym,
  • maszynoznawstwo specjalistyczne,
  • eksploatacja,
  • BHP i ppoż. przy obsłudze suwnic,
  • zajęcia praktyczne.

Liczba godzin: 40.

Celem kursu jest nabycie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu obsługi suwnic oraz przygotowanie do egzaminu przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego i wydanie uprawnień.

 

Masz pytania? Kliknij tutaj

Formularz kontaktowy

 

Weryfikacja antyspamowa

 

Zapisz się na kurs - wypełnij poniższy formularz

 

Weryfikacja