Zapraszamy na kurs pedagogiczny oraz instruktażowy dla wychowawców oraz kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży w dniu 08.12.2015 o godz. 15:30. Nabór trwa.

1. Kurs pedagogiczny dla wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży:

– 36 godz. zajęć

– cena kursu : 200 zł

2. Kurs instruktażowy dla kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży:

– 10 godz. zajęć

– cena kursu : 100 zł

Rozpoczęcie kursu 08.12.2015r. o godzinie 15:30.

Miejsce prowadzenia kursu: sale dydaktyczne WZDZ w Gorzowie Wlkp. ul.Sikorskiego 95

Nabór trwa. Serdecznie zapraszamy!

Kontakt:
Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wojewódzki Zakładu Doskonalenia Zawodowego, tel. 95 722 37 47.