Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na „Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu”.

Planowany start kursu: druga połowa lutego 2019r.