W programie kursu omówimy m. in. zagadnienia z zakresu:

  • etyki w zawodzie opiekuna
  • psychologii
  • podstaw gerontologii, anatomii i fizjologii
  • pielęgnacji osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych
  • rehabilitacji osób niepełnosprawnych
  • udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej
  • żywienia osób starszych
  • dietetyki i przygotowywania posiłków
  • pomocy osobom umierającym

Nabór: trwa