Ogłaszamy nabór na kurs Operator lub Konserwator suwnic.

Kurs kończy się egzaminem przed Komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego w Gorzowie Wlkp., oraz wydaniem stosownych uprawnień.

Zapraszamy do zapisów w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp., ul. Sikorskiego 95, tel. 95-722-40-06.

suwnica