WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW: wykształcenie minimum gimnazjalne, pełna zdolność do czynności prawnych, specjalistyczne zaświadczenie lekarskie (w tym psychologiczne dla osób starających się o licencję pracownika ochrony), zaświadczenie o niekaralności.

CEL KURSU: nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia na stanowisku pracownika ochrony, strażnika, wartownika oraz zdobycie stosownych uprawnień.

ILOŚĆ GODZIN KURSU 245, w tym: 160 godzin zajęć teoretycznych i 85 godzin zajęć praktycznych (wyszkolenie strzeleckie oraz techniki interwencyjne i samoobrony).

ROZPOCZĘCIE KURSU: 25 kwietnia 2016.