Zapraszamy do zapisów na kurs Monter rusztowań budowlano-montażowych metalowych. Planowane rozpoczęcie: 05.05.2016r.

Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu Monter rusztowań budowlano-montażowych metalowe – montaż oraz przygotowanie do egzaminu przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

Wymagania stawiane uczestnikom ukończone 18 lat, wykształcenie min. podstawowe, brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu.

Zakres tematyczny:
– BHP,
– Dokumentacja techniczna,
– Użytkowanie rusztowań budowlano-montażowych stalowych,
– Charakterystyka rusztowań budowlano-montażowych stalowych,
– Konstrukcje rusztowań budowlano montażowych z rur stalowych,
– Konstrukcje rusztowań budowlano montażowych systemowych,
– Technologia montażu i demontażu rusztowań,
– Warunki odbioru i przekazania rusztowania do użytkowania,
– Kontrola stanu technicznego rusztowania,
– Zajęcia praktyczne,

Absolwent po złożeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzyma świadectwo wydanie przez IMBiGS uprawniające do wykonywania prac w zakresie Operatora Monter rusztowań budowlano-montażowych metalowych – montaż.

Zapraszamy do kontaktu z Ośrodkiem Kształcenia Zawodowego ul. Sikorskiego 95, tel. 95-722-40-06, e-mail: wzdz.kaczmarek@o2.pl, okz1.wzdz@o2.pl