PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

JUŻ W SZKOLE ROZPOCZYNAM SWOJĄ KARIERĘ ZAWODOWĄ!

Projekt realizowany w okresie od września 2013 r. do maja 2015 r.
przez Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.

w partnerstwie z Zespołem Szkół Ekonomicznych dla którego organem prowadzącym

jest Miasto Gorzów Wlkp.

Celem projektu jest: uzupełnienie wiedzy oraz nabycie kompetencji ułatwiających wejście na rynek pracy 120 uczniów/uczennic  Zespołu Szkół Ekonomicznych w ramach zajęć pozalekcyjnych

 

W ramach projektu oferujemy bezpłatne:

 1. Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego i matematyki
 2. Indywidualne doradztwo i opiekę pedagogiczno-psychologiczną
 3. Dodatkowe zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych tj.:
 4. Efektywne programy doradztwa edukacyjno-zawodowego
 5. Szkolenia zawodowe tj.:
 6.    Staże zawodowe w firmach audytowych, finansowych i doradztwa biznesowego.
 • ABC biznesu
 • Ja i moja firma
 • Zastosowanie matematyki w ekonomii
 • Język angielski w biznesie
 • Język niemiecki w biznesie
 • Podatkowa księga przychodów i rozchodów
 • Energetyka odnawialna

 

Ponadto uczestnicy w ramach  projektu otrzymają:
1.    Pakiet edukacyjny, tj. teczkę, notes, długopis

 1. Materiały dydaktyczne, tj. podręcznik, ćwiczenia, poradnik, słownik, kalkulator, pamięć przenośną USB
 2. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas udziału w stażu zawodowym
 3. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia lub stosowne uprawnienia
 4. Poczęstunek

 

Dokumenty do pobrania:

 

Biuro projektu:

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego

Sikorskiego 95, 66-400 Gorzów Wlkp.

tel./ fax 95 720 73 25

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego