REKRUTACJA DO PROJEKTU

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego

w Gorzowie Wlkp. w partnerstwie z Zespołem Szkół Gastronomicznych, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Gorzów Wlkp.

 rozpoczyna realizację projektu ponadnarodowego

pn. „Hiszpania nie tylko od kuchni”

Cel projektu: podniesienie poziomu i jakości kompetencji zawodowych uczniów i uczennic Zespołu Szkół Gastronomicznych w zawodzie kucharz poprzez adaptację rozwiązań technologicznych wykorzystywanych w kształceniu gastronomicznym w Hiszpanii na bazie kuchni śródziemnomorskiej poprzez udział w programach rozwojowych.

Projekt trwa 20 miesięcy ( od 01 sierpnia 2013 do 31 marca 2015)

W ramach projektu każdy uczestnik/ uczestniczka obowiązkowo weźmie udział w ścieżce edukacyjnej złożonej znastępujących etapów:

Zajęcia  dydaktyczno-wyrównawcze:

 • Język angielski 100h październik-grudzień 2013
 • Język niemiecki 100h styczeń-marzec 2014

Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe:

 • Język hiszpański 200h  kwiecień-grudzień 2014
 • warsztaty kompetencji społecznych i obywatelskich 24h  styczeń 2015
 • warsztaty świadomości i ekspresji kulturalnej 24h  styczeń 2015
 • warsztaty z zakresu przedsiębiorczości 30h  wrzesień-listopad 2014

 

 • Doradztwo i opieka pedagogiczno-psychologiczna (indywidualne zajęcia

ścieżki rozwoju) 5h  listopad 2013-marzec 2014

 

 • Doradztwo edukacyjno-zawodowe– osobiste port folio 30h –wrzesień-listopad 2014

 

Kurs zawodowy:

 • szkolenie w zakresie kuchni śródziemnomorskiej 150h –styczeń-czerwiec 2014

 

Praktyki i staże  zawodowe:

 • staż w restauracjach pałacu w Mierzęcinie 160h (4 tygodnie- lipiec/sierpień 2014)
 • praktyka zawodowa w restauracjach w Hiszpanii 160h (4 tygodnie-styczeń/luty 2015)

 

W PROJEKCIE WEŹMIE UDZIAŁ 20 UCZENNIC I UCZNIÓW ZSG, wybranych w procesie rekrutacji.

Główne kryteria rekrutacji zgodnie z regulaminem projektu:

–  dobre wyniki w nauce (w tym ocena z przedmiotu technologia gastronomiczna uzyskana w roku szkolnym 2012/2013)

– wysoka frekwencja na zajęciach szkolnych

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania w sekretariacie szkoły na: www.gastronomik.gorzow.pl,  www.zdz.gorzow.pl

Ponadto wszyscy uczestnicy otrzymają:

 1. Materiały piśmiennicze,  tj. teczkę, notes, długopis,
 2. Materiały szkoleniowe, tj. podręczniki, repetytorium, słowniki*,
 3. Materiały na zajęcia praktyczne w ramach szkoleń zawodowych*,
 4. Poczęstunek, tj. napoje, posiłek itp.,
 5. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas udziału w stażu*,
 6. Zakwaterowanie, wyżywienie i przejazd w ramach staży i praktyk wyjazdowych*.

* dotyczy wybranych form wsparcia

 

Dokumenty do pobrania:

 

Biuro Projektu

Wojewódzki Zakład Doskonalenia

Zawodowego w Gorzowie Wlkp.

Sikorskiego 95

95 722 77 47

 

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół Gastronomicznych w Gorzowie Wlkp. do 15 września 2013r.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego