Zapraszamy na szkolenie energetyczne kończące się egzaminem państwowym z zakresu eksploatacji „E”  i dozoru „D”  grupy 2-ciepłowniczej.

Szkolenie wraz z egzaminem kierowane jest do osób zajmujących się m.in.: obsługą kotłów parowych oraz wodnych, tzw. „palacz c.o.”, obsługą sprężarek, pomp, urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodniczych.

Termin realizacji szkolenia: 14.09.2015 r. – 17.09.2015 r., od godz. 15.30, łącznie 20 godzin
Termin egzaminu: 18.09.2015 r., godz. 15.30

Cena szkolenia: 450,00 zł brutto,
Cena egzaminu: 175,00 zł / grupę energetyczną „E” lub „D” (cena stanowi 10% najniższego wynagrodzenia).

UWAGA! W przypadku zgłoszenia przez pracodawcę min. 3 osób – rabat szkoleniowy: -10% od ceny szkolenia.

Dodatkowych informacji udzielają specjaliści ds. szkoleń pod nr tel. 95 721 58 86 lub e-mail: zdz.biurowe@zdz.gorzow.pl