Programu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci
Działanie VETPRO – Wymiana doświadczeń dla osób odpowiedzialnych
za kształcenie zawodowe

„Europejskie standardy pracy w WZDZ Gorzów”

2013-1-PL1-LEO03-37087
Projekt realizowany w okresie od 01 sierpnia do 31 grudnia 2013 r.
w tym 1-tygodniowa wymiana doświadczeń w Hiszpanii
od 06 do 12  października 2013 r.
przez Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.
w partnerstwie z Europa: Movilidad Estudiantil w Pedreguer (Hiszpania)
Celem projektu jest: wymiana doświadczeń, zdobycie wiedzy w zakresie szkolenia i kształcenia zawodowego oraz metod współpracy z przedsiębiorstwami i instytucjami rynku pracy, które są wykorzystywane na terenie Hiszpanii, przez pracowników WZDZ Gorzów Wlkp.
W ramach projektu oferujemy bezpłatnie następujące zajęcia:
1.   Język hiszpański: z uwzględnieniem słownictwa dotyczącego branży usług szkoleniowych, pośrednictwa pracy, doradztwa zawodowego, szkolenia zawodowego: 60 godz.,
2.   Przygotowanie kulturowe: zajęcia ukierunkowane na zapoznanie się uczestników projektu z kulturą panującą w Hiszpanii, zwyczajami, stylem życia w środowisku pracy i prywatnym, zapoznanie z topografią miasta, korzystaniem z usług poczty, dokonywaniem zakupów itp.: 18 godz.,
3.   1 – tygodniowa wymiana doświadczeń: podczas wymiany doświadczeń uczestnicy odbędą wizyty w Instytucjach w Hiszpanii m.in. Ce Cheste – instytucji szkoleniowej zajmującej się kształceniem zawodowym m.in. branży gastronomicznej i hotelarskiej, Servicio Valenciano de Empleo y Formacion, Urzędzie Miasta w Walencji, Camara de Comercio de Valencia, E.P.S. Jose, IMH w Elgoibar, Virgen de la Paloma, Instituto de Formacion Profesional Hotel w Madrycie.
Ponadto uczestnicy otrzymają:
·         Pakiet edukacyjny (teczka, notes, długopis, podręczni do nauki języka hiszpańskiego z ćwiczeniami i płytą CD, słownik polsko-hiszpański / hiszpańsko-polski, przewodnik po Hiszpanii),
·         Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
·         Poczęstunek w trakcie przerw między zajęciami,
·         Przejazd na lotnisko i przelot samolotem do Hiszpanii i z powrotem,
·         Zakwaterowanie, wyżywienie i lokalne przejazdy w Hiszpanii,

Biuro projektu:
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.
ul. Sikorskiego 95
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. (95) 722 77 47
(pokój 22)