Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”

„Dzisiaj szkoła, jutro praca”

Projekt realizowany w okresie od sierpnia 2012 r. do lipca 2013 r.
przez Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.
Zespół Szkół nr 3 w Choszcznie

Celem projektu jest:  wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Zespołu Szkół nr 3 w Choszcznie kształcącej w zawodzie fryzjera poprzez udział 30 uczniów (28 kobiet, 2 mężczyzn) w Programach Rozwojowych szkoły do VII 2013 r.

W ramach projektu oferujemy bezpłatne następujące zajęcia:
1.    Nowoczesne techniki fryzjerskie z modułem komputerowego dobierania fryzur (78 godz. / 1 osobę),
2.    Moduł kosmetyczny z elementami wizażu (60 godz. / 1 osobę),
3.    Język niemiecki – zawodowy (60 godz. / 1 osobę),
4.    Warsztaty z przedsiębiorczości (8 godz. / 1 osobę),
5.    Równość szans kobiet i mężczyzn (4 godz. / 1 osobę),
6.    Grupowe doradztwo edukacyjno-zawodowe (12 godz. / 1 osobę),
7.    Indywidualne doradztwo edukacyjno-zawodowe (16 godz. / 1 osobę),
8.    Praktyki zawodowe w salonach fryzjersko-kosmetycznych (60 godz. / 1 osobę).

Ponadto uczestnicy otrzymają:
1.    Pakiet edukacyjny tj. teczkę, notes, długopis, podręczniki – fryzjerski, kosmetyczny, z zakresu przedsiębiorczości oraz języka niemieckiego,
2.    Ubranie ochronne tj. fartuch,
3.    Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków,
4.    Poczęstunek,
5.    Zwrot kosztów przejazdów do miejsca realizacji zajęć i z powrotem.


Dokumenty  do pobrania:


Zgłoszenia przyjmujemy do dnia: 21.09.2012 r.
Biuro projektu:
WZDZ Zespół Szkół nr 3 w Choszcznie
ul. Grunwaldzka 30
tel. (95) 765 79 73
(sekretariat szkoły)
„Człowiek najlepsza inwestycja”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego