Program Operacyjny Kapitał LudzkiDziałanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”

„Złota rączka”
Projekt realizowany w okresie od 04 kwietnia 2010 r. do sierpnia 2011 r.
przez Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.

Celem projektu jest: podniesienie poziomu wykształcenia i kwalifikacji 12 mieszkańców powiatu myśliborskiego

W ramach projektu bezpłatnie oferujemy:

bezpłatne szkolenie zawodowe Technolog robót wykończeniowych dla 12 osób bezrobotnych zamieszkujących obszary wiejskie, miejsko – wiejskie i miasta do 15 tys. mieszkańców w powiecie myśliborskim

Zapewniamy:

  • 200 godz. szkolenia zawodowego  Technolog robót wykończeniowych, w tym 50 godz. teorii i 150 godz. praktyki,•    12 godz. warsztatów aktywnego poszukiwania pracy,
  • Materiały szkoleniowe,
  • Odzież ochronną na zajęcia praktyczne,
  • Poczęstunek,
  • Zwrot kosztów dojazdu i opieki nad osobą zależną,
  • Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas udziału w projekcie.


Dokumenty do pobrania:

Biuro projektu:

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego
Ośrodek Kształcenia Zawodowego
ul. Spokojna 22
74-300 Myślibórz
tel./fax. (95) 747 45 13

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego