Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013
Działanie 9.4: „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”
„Specjalistyczne szkolenia pedagogiczne dla nauczycieli”
Projekt realizowany w okresie od stycznia 2011 r. do lipca 2012 r.
przez Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.
– Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Celem projektu jest: podniesienie kwalifikacji zawodowych przez 150 nauczycieli z woj. lubuskiego poprzez przeprowadzenie kursów kwalifikacyjnych, które są równorzędne z kwalifikacjami jakie zdobywa się po ukończeniu studiów podyplomowych.

W ramach projektu oferujemy kursy kwalifikacyjne z zakresu:

 • Oligofrenopedagogiki – 4 edycje kurs przeznaczony jest dla nauczycieli i wychowawców zatrudnionych w placówkach szkolnictwa specjalnego, w szkołach z klasami integracyjnymi, w instytucjach oświatowych w których wymagane są kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą  niepełnosprawną umysłowo.
 • Pedagogiki leczniczej – 2 edycje kurs przeznaczony jest dla nauczycieli i wychowawców nie mających przygotowania specjalistycznego do pracy z dziećmi przewlekle chorymi lub dotkniętymi dysfunkcjami narządów ruchu.
 • Terapii pedagogicznej – 4 edycje – kurs przeznaczony jest dla nauczycieli nauczania początkowego, pedagogów i psychologów szkolnych oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych zainteresowanych problematyką trudności w uczeniu dzieci w młodszym wieku szkolnym.

BEZPŁATNE KURSY KWALIFIKACYJNE DLA NAUCZYCIELI

               

Centrum Doskonalenia Nauczycieli WZDZ w Gorzowie Wlkp. ogłasza nabór na bezpłatne kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli w zakresie:

–          Kurs pedagogiczny z zakresu oligofrenopedagogiki – 280 godz.

–          Kurs pedagogiczny z zakresu terapii pedagogicznej – 280 godz.

–          Kurs pedagogiczny z zakresu pedagogiki leczniczej – 280 godz.

–          Kurs pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli – 270 godz.

–          Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej – 220 godz.

–          Kurs pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu – 150 godz.

–          Kurs kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki specjalnej dla nauczycieli praktycznej nauki zawodupracujących z młodzieżą niepełnosprawną – 150 godz.

 

Kursy organizowane są w ramach realizowanego projektu Unii Europejskiej „Specjalistyczne szkolenia pedagogiczne dla nauczycieli”.

Projekt skierowany jest do  nauczycieli i instruktorów p.n.z. szkół zawodowych oraz pracowników  administracji oświatowej pracujących w szkolnictwie zawodowym.

Organizator zapewnia dodatkowo uczestnikom:

 • zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania;
 • zwrot kosztów opieki nad osobą zależną;
 • catering w czasie zajęć;
 • materiały szkoleniowe.

 

Zgłoszenia przyjmuje Biuro projektu:

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego

Ul. Sikorskiego 95; 66-400 Gorzów Wielkopolski

Tel.: 95 722 37 47;  e-mail: zswzdz@gmail.com

Informacje na stronie internetowej www.zdz.gorzow.pl

Miejsce realizacji kursów:

 • Gorzów Wlkp.
 • Trzciel
 • Międzyrzecz
 • Sulęcin
 • Świebodzin

 

W projekcie może wziąć udział 150 nauczycieli, którzy spełniają następujące warunki:

 • posiadają wykształcenie wyższe – minimum licencjat
 • są pracownikami administracji oświatowej
 • są mieszkańcami woj. lubuskiego
 • chcą podnosić swoje kwalifikacje zawodowe
 • złożą w wymaganym terminie poprawnie wypełniony formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami (ksero dowodu osobistego, zaświadczenia o zatrudnieniu, dyplomu ukończenia studiów, posiadanych kwalifikacji pedagogicznych, stopień awansu zawodowego)

Listy rankingowe:

Dokumenty do pobrania:

Hamonogramy zajęć:

PRZETARG OGRANICZONY

Biuro projektu:

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego
Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Sikorskiego 95
66-400 Gorzów Wlkp.
tel./fax. (95) 7 22 37 47
e-mail:cdngorzow@wp.pl
pokój nr 15 (1 piętro)

Osoba do kontaktu:

Teresa Woźniak
tel. (95) 7 22 37 47

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego