Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”
„Fryzjer – zawód z pasją”
Projekt realizowany w okresie od grudnia 2010 r. do października 2011 r.
przez Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.

Celem projektu jest: podniesienie zdolności do zatrudnienia przez 20 – tu uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Gorzowie Wlkp., poprzez nabycie dodatkowych kwalifikacji w ramach zajęć pozalekcyjnych.

W ramach projektu bezpłatnie oferujemy:

  • szkolenie fryzjerskie z modułem IT z zakresu komputerowego dobierania fryzur (90 godz.)
  • warsztaty z przedsiębiorczości nt. zasad zakładania własnej działalności gospodarczej, pisania biznes planu itp. (12 godz.)
  • warsztaty doradcze nt. zasad poruszania się po rynku pracy (6 godz.)

Dokumenty do pobrania:

  • Regulamin uczestnictwa w projekcie
  • Formularz rekrutacyjny
  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Biuro projektu:

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego
ul. Sikorskiego 95
66-400 Gorzów Wlkp.
tel./fax. (95) 722 77 47
pokój nr 22 (2 piętro)
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego