Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”


„Akademia kompetencji zawodowych”

Projekt realizowany w okresie od września 2009 r. do sierpnia 2011 r.
przez Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.
w partnerstwie z Miastem Gorzów Wlkp. 

Celem projektu jest: podniesienie zdolności do zatrudnienia 315 uczniów gorzowskich szkół prowadzących kształcenie zawodowe tj. Zespołów Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Budowlanych, poprzez nabycie dodatkowych uprawnień zawodowych w ramach zajęć pozalekcyjnych.

W ramach projektu oferujemy bezpłatne szkolenia zawodowe z zakresu:
Lp. Nazwa Szkolenia Liczba edycji szkoleń (ogółem) Liczba edycji szkoleń w 2010 r. Liczba edycji szkoleń w 2011 r.
1. Prawo jazdy kat. B 6 4 2
2. Eksploatacja urządzeń i instalacji do 1 kV 4 3 1
3. Magazynier z obsługą wózka jezdniowego 6 3 3
4. ECDL – Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych 4 3 1
5. Glazurnik 1 1
  • Szkolenia są pozaszkolną formą zajęć. Uczniowie otrzymają dodatkowe uprawnienia niezbędne do podjęcia zatrudnienia.
  • Każde szkolenie kończy się 10-godzinnym modułem „ABC – przedsiębiorczości”, czyli jak założyć własną firmę.
  • Uczestnicy projektu mają możliwość skorzystania z indywidualnego doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Dokumenty  do pobrania:

 Regulamin uczestnictwa w projekcie

 Kwestionariusz rekrutacyjny

 Zgoda rodziców
Szkolenia w realizacji:

Lp. Nazwa szkolenia Osoba do kontaktu Harmonogram do pobrania
1. Prawo jazdy kat. B
Kamila Polewska
tel. 502 078 776
 I – edycja
II – edycja
III – edycja
IV – edycja
V – edycja
VI – edycja
2. Eksploatacja urządzeń i instalacji do 1 kV
Monika Bąkała
tel. 510 134 422 
 I – edycja
II – edycja
III – edycja
IV – edycja
3. Magazynier z obsługą wózka jezdniowego
Tomasz Środecki
tel. 516 127 933 
 I – edycja
II – edycja
III – edycja
IV – edycja
3a. Magazynier z obsługą wózka jezdniowego
Monika Bąkała
tel. 510 134 422 
V – edycja
3b. Magazynier z obsługą wózka jezdniowego
Marta Szlachta
tel. 510 134 422 
IV – edycja
4. ECDL – Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych
Marta Szlachta
tel. 510 134 422 
I – edycja
II – edycja
III – edycja
IV – edycja
5. Glazurnik
Krzysztof Bohdziun
tel. 502 078 776

Monika Bąkała

tel.510 134 422

I – edycja
II – edycja
6. Spawanie – MAG Marta Szlachta
tel. 510 134 422
I – edycja

 


Biuro projektu:

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego
ul. Sikorskiego 95
66-400 Gorzów Wlkp.
tel./fax. (95) 722 77 47
pokój nr 22 (2 piętro)
„Człowiek najlepsza inwestycja”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego