Poddziałanie 7.2.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”
„Lepsze jutro”

Projekt realizowany w okresie 01.10.2009r. – 30.09.2010r. przez Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.

W ramach poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”  Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. zaprasza na bezpłatne szkolenia dla 52 mieszkańców powiatów: miasto Gorzów Wlkp., gorzowskiego, strzelecko – drezdeneckiego, sulęcińskiego, słubickiego.

W ramach projektu oferujemy:

 • 4 edycje szkolenia obowiązkowego (obsługa komputera) – po 13 osób,
 • 3 bloki szkoleń fakultatywnych (do wyboru) z zakresu:
  • przedsiębiorczości,
  • bukieciarstwa i florystyki,
  • księgowości i kadr,
 • poczęstunek,
 • ubezpieczenie NNW w trakcie trwania kursu,
 • doradztwo grupowe,
 • zwrot kosztów opieki nad osobą zależną.

Celem projektu jest umożliwienie 52 osobom niepełnosprawnym nabycia, podniesienia lub zmiany kwalifikacji i kompetencji zawodowych w celu aktywnego kreowania swojej drogi zawodowej, usamodzielnienia społecznego i zawodowego.

Rekrutacja: styczeń 2010 r.


Biuro Projektu:
WZDZ ul. Sikorskiego 95 , 66-400 Gorzów Wlkp.
Tel.: 095 722 83 70
e-mail: projekty@zdz.gorzow.pl

osoby do kontaktu:
Wanda Zarakowska  – 095 722 83 70
Iwona Czechowicz – 095 720 73 25 wewn. 110


„Człowiek – najlepsza inwestycja”
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.