W ramach działania 6.3 – Wsparcie dla samozatrudnienia, projekt pt. „Moja firma – mój sukces”, w zakładce projektu, załączono ostateczną listę wniosków które otrzymają wsparcie pomostowe oraz ostateczną listę wniosków które otrzymają dotację. Szczegóły: tutaj