W ramach działania 6.3 – Wsparcie dla samozatrudnienia, projekt pt. „Moja firma – mój sukces”, w zakładce projektu, załączono oceny wniosków o wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wstępną listę osób, które otrzymają dotację i wsparcie pomostowe. Szczegóły: tutaj