Działanie 6.2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”

„Własna firma Twoją przyszłością”

Projekt realizowany w okresie 01.09.2009 r. – 31.03.2012 r. przez Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.

W ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”  Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. zaprasza na bezpłatne szkolenia dla 48 mieszkańców powiatów: miasto Gorzów Wlkp., gorzowskiego, międzyrzeckiego, strzelecko – drezdeneckiego.

W ramach Projektu oferujemy:
– 4 edycje szkoleń – po 12 osób,
– materiały szkoleniowe i promocyjne,
– poczęstunek,
– ubezpieczenie NNW w trakcie trwania kursu,
– doradztwo – indywidualne i grupowe,
– zwrot kosztów opieki nad osobą zależną.

Celem Projektu jest umożliwienie założenia własnej działalności gospodarczej na terenie województwa lubuskiego, dzięki szkoleniom, doradztwu i wsparciu.

Wsparcie finansowe:
– inwestycyjne – do 40 000,00 złotych
– pomostowe – 6 miesięcy – 1200,00 złotych
– pomostowe przedłużone – kolejne 6 miesięcy w uzasadnionych przypadkach -1200,00 zł

REKRUTACJA DO PROJEKTU ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA.
Biuro Projektu:
WZDZ ul. Sikroskiego 95 , 66-400 Gorzów Wlkp.
Tel.: 95 722 83 70,
Tel. kom.: 510 134 353
e-mail: projekty@zdz.gorzow.pl

osoba do kontaktu:

Wanda Zarakowska  – 95 722 83 70

„Człowiek – najlepsza inwestycja”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.