Działanie 6.2Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”

„Własna firma moją szansą”
Projekt realizowany w okresie 01.06.2009 r. – 31.07.2011 r. przez Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.
w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Myśliborzu,
na podstawie umowy nr UDA-POKL.06.02.00-32-005/09-00 zawartej
z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie

W ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”  Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. wraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Myśliborzu zaprasza na bezpłatne szkolenia 30 mieszkańców powiatów: choszczeńskiego, myśliborskiego, gryfińskiego i pyrzyckiego z branży okrętowej lub firm kooperujących z tą branżą1.

W ramach Projektu oferujemy:
– 2 edycje szkoleń – po 15 osób,
– materiały szkoleniowe i promocyjne,
– poczęstunek,
– ubezpieczenie NWW w trakcie trwania kursu,
– doradztwo – indywidualne i grupowe,
– zwrot kosztów opieki nad osobą zależną2,
– zwrot kosztów dojazdu.

Celem Projektu jest umożliwienie założenia własnej działalności gospodarczej na terenie województwa zachodniopomorskiego, dzięki szkoleniom, doradztwu i wsparciu.

Wsparcie finansowe:
– inwestycyjne – średnio 32 000,00 złotych
– pomostowe – 6 miesięcy – średnio 880,00 złotych
– pomostowe przedłużone – kolejne 6 miesięcy w uzasadnionych przypadkach -średnio 880,00 zł

Biuro Projektu:
WZDZ Ośrodek Kształcenia Zawodowego ul. Spokojna 22, 74-300 Myślibórz
Tel.: 095 747 45 13
Tel. kom.: 0 510 134 343
e-mail: projekty@zdz.gorzow.pl

osoba do kontaktu:
Zbigniew Bieniaszewski – Specjalista ds.administracji – 510 134 343

Lider: Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Sikorskiego 95, 66-400 Gorzów Wlkp.
Partner: Powiatowy Urząd Pracy ul. Spokojna 22, 74-300 Myślibórz

„Człowiek – najlepsza inwestycja”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W celu zgłoszenia chęci uczestnictwa w projekcie należy wypełnić Formularz rekrutacyjny i dostarczyć do Biura Projektu (osobiście, za pośrednictwem poczty) lub za pomocą poczty elektronicznej, pod adres: projekty@zdz.gorzow.pl

Rekrutacja zakończona.

Regulamin uczestnictwa w projekcie

1.
Poprzez „branżę okrętową” należy rozumieć:
– Przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją i remontami okrętów.
– Centra naukowo – badawcze oraz ośrodki projektowo – konstrukcyjne.
– Przedsiębiorstwa kooperacyjne specjalizujące się w dostawach wyposażenia okrętowego i usług stoczniowych.
– Organizacje koordynujące działalność wymienionych jednostek, których wspólnym celem gospodarczym jest produkcja okrętów.

Poprzez „wyposażenie okrętowe” należy rozumieć w szczególności: stal, odlewy, silniki, części zamienne, urządzenia dźwigowe, konstrukcje stalowe, rurociągi i osprzęt, hydraulikę i pneumatykę, technikę chłodniczą i grzewczą, klimatyzację i wentylację, elektrotechnikę, oświetlenie, elektronikę i automatykę, radiokomunikację i nawigację, kontenery, liny, łańcuchy, pasy, farby okrętowe, materiały konserwacyjne, wyposażenie ratunkowe, sprzęt BHP, meble okrętowe.
Poprzez „firmy kooperujące” należy rozumieć przedsiębiorstwa współpracujące z branżą okrętową, działające w innych branżach. Przedsiębiorstwo musi posiadać umowę kooperującą z podmiotem z branży okrętowej, która potwierdzi jego zależność od tej branży.

2.

Osoba zależna – osoba wymagająca ze względu na stan zdrowia lub wiek stałej opieki, połączona więzami rodzinnymi lub powinowactwem lub wspólnym gospodarstwem domowym z osobą objętą działaniami w ramach projektu.