Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.

 informuje o realizacji projektu w ramach:

Działania 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej
Poddziałania 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej
„Przyjazny urzędnik”

 

Projekt realizowany przez partnerstwo:
Lider: Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.
oraz partnerzy: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze, Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Żarach, Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp., Starostwo Powiatowe w Myśliborzu, Gmina Bogdaniec, Gmina Bytnica, Gmina Dąbie, Gmina Maszewo, Miasto Żary.Okres realizacji projektu: 01.02.2010r. – 31.01.2012r.

Celem projektu jest zainicjowanie procesu nowoczesnego zarządzania w urzędach administracji samorządowej opartego na zasadzie partnerstwa w relacjach:
urzędnik-klient.

Projekt zakłada zorganizowanie szkoleń oraz studiów podyplomowych dla urzędników z urzędów gmin i starostw powiatowych, będących partnerami projektu a także wdrożenie systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2008
w urzędzie Gminy Bogdaniec.