Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, iż w dniu 07.10.2020 r. podpisaliśmy umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na realizację projektu „Dotacja na kapitał obrotowy dla Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.”. Wsparcie przeznaczone jest na finansowanie kapitału obrotowego w celu zaspokojenia pilnych potrzeb przedsiębiorcy w zakresie płynności i przezwyciężenia trudności finansowych, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19.

Celem projektu jest pomoc przedsiębiorcom, którzy w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej.

Wartość projektu wynosi: 214 339,26 zł. Wkład Funduszy Europejski wynosi 100%.