Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu POWER Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych. Nr projektu: WND­POWR.05.04.00­00­050/15.pielegniarka

Informacje o projekcie

Cel projektu: Podniesienie kwalifikacji zawodowych poprzez objęcie kursami kwalifikacyjnymi lub specjalistycznymi i zdaniem egzaminu końcowego 4030 osób w tym nie mniej niż 65 mężczyzn – kadr medycznych pielęgniarek i położnych z terenu 8 województw : Dolnośląskie, Kujawsko­-pomorskie, Lubuskie, Łódzkie, Opolskie, Śląskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie, zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kwalifikacji, w tym co najmniej 40% pielęgniarek i położnych (1612 osób) współpracujących z placówką świadcząca podstawową opiekę zdrowotną, w zakresie dziedzin związanych z potrzebami epidemiologiczno–demograficznymi kraju oraz co najmniej 40% pielęgniarek i położnych w zakresie: Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla PP w terminie do 31.03.2018 roku.

Dofinansowanie Projektu z Unii Europejskiej: 6 678 976,35 PLN

W ramach projektu zapewniamy:

  • bezpłatne materiały szkoleniowe
  • catering na zajęciach teoretycznych (obiad + serwis kawowy)
  • zwrot za dojazdy
  • zwrot za noclegi

Szczegóły dotyczące szeregu szkoleń, które odbędą się w woj. Lubuskim i Zachodniopomorskim: tutaj

Pliki do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy kurs specjalistyczny Formularz zgłoszeniowy kurs kwalifikacyjny Oświadczenie uczestnika projektu Zaświadczenie o wykonywaniu zawodu Zaświadczenie o współpracy z POZ Oświadczenie osoby o świadczeniu POZ Regulamin udziału w projekcie Zaświadczenie o kosztach przejazdu od przwoźnika Wniosek o zwrot kosztów dojazdu Oświadczenie – prywatny samochód Upowaznienie do korzystania z pojazdu

Bliższe informacje: tel. 510 134 353,  szkolenia.medyczne@zdz.gorzow.pl

WZDZ
ul. Sikorskiego 95, 66­400 Gorzów Wlkp.
tel./fax 95 720 73 25
www.zdz.gorzow.pl
zdz@zdz.gorzow.pl

logotypy-do-pielęgniarek