Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu POWER Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych. Nr projektu: WND­POWR.05.04.00­00­050/15.pielegniarka

Informacje o projekcie

Cel projektu: Podniesienie kwalifikacji zawodowych poprzez objęcie kursami kwalifikacyjnymi lub specjalistycznymi i zdaniem egzaminu końcowego 4030 osób w tym nie mniej niż 65 mężczyzn – kadr medycznych pielęgniarek i położnych z terenu 8 województw : Dolnośląskie, Kujawsko­-pomorskie, Lubuskie, Łódzkie, Opolskie, Śląskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie, zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kwalifikacji, w tym co najmniej 40% pielęgniarek i położnych (1612 osób) współpracujących z placówką świadcząca podstawową opiekę zdrowotną, w zakresie dziedzin związanych z potrzebami epidemiologiczno–demograficznymi kraju oraz co najmniej 40% pielęgniarek i położnych w zakresie: Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla PP w terminie do 31.03.2018 roku.

Dofinansowanie Projektu z Unii Europejskiej: 6 678 976,35 PLN

W ramach projektu zapewniamy:

  • bezpłatne materiały szkoleniowe
  • catering na zajęciach teoretycznych (obiad + serwis kawowy)
  • zwrot za dojazdy
  • zwrot za noclegi

Szczegóły dotyczące szeregu szkoleń, które odbędą się w woj. Lubuskim i Zachodniopomorskim: tutaj

Pliki do pobrania:

[button link=”http://zdz.gorzow.pl/?wpdmdl=3092″ icon=”download”]Formularz zgłoszeniowy kurs specjalistyczny[/button] [button link=”http://zdz.gorzow.pl/?wpdmdl=3474″ icon=”download”]Formularz zgłoszeniowy kurs kwalifikacyjny[/button] [button link=”http://zdz.gorzow.pl/?wpdmdl=2902″ icon=”download”]Oświadczenie uczestnika projektu[/button] [button link=”http://zdz.gorzow.pl/?wpdmdl=2904″ icon=”download”]Zaświadczenie o wykonywaniu zawodu[/button] [button link=”http://zdz.gorzow.pl/?wpdmdl=2906″ icon=”download”]Zaświadczenie o współpracy z POZ[/button] [button link=”http://zdz.gorzow.pl/?wpdmdl=2908″ icon=”download”]Oświadczenie osoby o świadczeniu POZ[/button] [button link=”http://zdz.gorzow.pl/?wpdmdl=2910″ icon=”download”]Regulamin udziału w projekcie[/button] [button link=”http://zdz.gorzow.pl/?wpdmdl=3475″ icon=”download”]Zaświadczenie o kosztach przejazdu od przwoźnika[/button] [button link=”http://zdz.gorzow.pl/?wpdmdl=3476″ icon=”download”]Wniosek o zwrot kosztów dojazdu[/button] [button link=”http://zdz.gorzow.pl/?wpdmdl=3478″ icon=”download”]Oświadczenie – prywatny samochód[/button] [button link=”http://zdz.gorzow.pl/?wpdmdl=3477″ icon=”download”]Upowaznienie do korzystania z pojazdu[/button]

Bliższe informacje: tel. 510 134 353,  szkolenia.medyczne@zdz.gorzow.pl

WZDZ
ul. Sikorskiego 95, 66­400 Gorzów Wlkp.
tel./fax 95 720 73 25
www.zdz.gorzow.pl
zdz@zdz.gorzow.pl

logotypy-do-pielęgniarek