Zapraszamy serdecznie do zapisów na szkolenie „Doradcę ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych”. Planowane rozpoczęcie szkolenia: maj 2016.

Wymagania stawiane kandydatom:

-posiadanie wyższego wykształcenia,

-nie byłą skazana za przestępstwo umyślne przeciwko wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu oraz bezpieczeństwu powszechnemu.

Zakres szkolenia:

  • Przepisy krajowe i międzynarodowe regulujące przewóz towarów niebezpiecznych ,
  • Klasyfikacja towarów niebezpiecznych,
  • Budowa i używanie opakowań,
  • Zasady znakowania,
  • Dokumentacja
  • Szczególne warunki przewozu towarów niebezpiecznych,
  • Warunki przewozu, załadunku, rozładunku i manipulowanie ładunkiem,
  • Obowiązki uczestników przewozu, kontrola przewozów, zasady odpowiedzialności za naruszenie przepisów przewozie towarów niebezpiecznych i za szkody spowodowane takim przewozem,
  • Przepisy dotyczące przewozu drogowego,
  • Dokumentacja.

Liczba godzin: 52

Cel szkolenia:

Przygotowanie do egzaminu przed komisją egzaminacyjną działającą przy Dyrektorze TDT.

 

Dodatkowych informacji udzielają specjaliści ds. szkoleń pod nr tel. 95 722 40 06 lub e-mail: okz1.wzdz@tlen.pl