Wymagania stawiane kandydatom ukończone 18 lat, wykształcenie minimum podstawowe.

Zakres tematyczny:

–  Przepisy krajowe i umowy międzynarodowe regulujące normy czasu pracy kierowców;

–  Zakres stosowania przepisów dotyczących czasu jazdy przerw i odpoczynków;

–  Zasady używania tachografów, wykresówek i kart kierowcy;

–  Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców;

–  Forma informowania kierowców zatrudnionych i nie zatrudnionych o normach czasu pracy;

–  Pojecie czasu pracy kierowcy;

–  Różnice pomiędzy normami czasu pracy kierowcy a normami czasu prowadzenia pojazdu;

–  Różnice w stosowaniu przepisów Ustawy o czasie pracy kierowców a przepisów zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego;

–  Zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowcy;

–  Świadectwo działalności – forma i podstawa prawna wystawiania;

–  Norma czasu pracy a wymiar czasu pracy;

–  Pora nocna w kierowaniu pojazdami;

–  Obowiązki pracodawcy i podmiotu wykonującego przewozy drogowe;

–  Kontrola i systemy kar za naruszenia przepisów o czasie jazdy, przerwach i odpoczynkach.

Liczba godzin 8

Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie obowiązujących przepisów regulujących czas pracy kierowcy.

Absolwent szkolenia otrzymuje stosowne zaświadczenie o ukończeniu kursu

 

Masz pytania? Kliknij tutaj

Formularz kontaktowy

 

Weryfikacja antyspamowa

 

Zapisz się na kurs - wypełnij poniższy formularz

 

Weryfikacja