Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. jako Regionalne Centrum Walidacji Egzaminowania i Certyfikacji jest przedstawicielem Krajowego Centrum Akredytacji (KCA). Zajmuje się bezpośrednią obsługą Klientów, organizacją procesów walidacji (zlecanych następnie do realizacji przez Instytucje Walidujące), weryfikacją wyników egzaminów oraz zgodnością ze Standardami KCA przeprowadzonych procesów walidacji, a następnie nadawaniem kwalifikacji – czyli wystawianiem Certyfikatów KCA potwierdzających kwalifikacje.

System Certyfikacji Kwalifikacji KCA zapewnia wysoką jakość, trafność i rzetelność realizowanych procesów walidacji i certyfikacji, prowadzących do formalnego potwierdzenia kompetencji i nadawania kwalifikacji w obszarze określonych dla danej kwalifikacji efektów uczenia się (w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych) niezależnie od metody jaką zostały one nabyte przez kandydata.

Zapraszamy do siedziby Regionalnego Centrum Walidacji Egzaminowania i Certyfikacji
w Gorzowie Wlkp.:

66-400 Gorzów Wlkp.
ul. Sikorskiego 95

tel.: (+48) 95 720 73 25
zdz@zdz.gorzow.pl Więcej informacji na stronie www.kca.edu.pl