Uczestnicy:

Pracownicy administracyjno-biurowi, pracownicy placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo-badawczych, inni pracownicy, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe, niebezpieczne lub z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Cel szkolenia:

Aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu:

  • oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,
  • metod ochrony pracowników przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa,
  • kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

Liczba godzin: 8

Kurs kończy się egzaminem sprawdzającym nabytą wiedzę i umiejętności oraz wydaniem zaświadczenia o ukończeniu seminarium z BHP.

Masz pytania? Kliknij tutaj

Formularz kontaktowy

 

Weryfikacja antyspamowa

 

Zapisz się na kurs - wypełnij poniższy formularz

 

Weryfikacja